İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Formu

Bizim ile iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurup CV'nizi ekleyerek gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Modern dünyada başta teknoloji olmak üzere her konu büyük bir hızla değişime uğruyor. Öyle ki büyük işletmeler bu değişimleri takip etmek için ayrı ayrı birimler kuruyor. Değişime ayak uyduramayan işletmeler zamanla yok olmaya mahkûm olurken, değişimi takip edenler ise yaptıkları yatırımlarla iş hacimlerini kat kat artırabiliyor.

Değişim ve dönüşümün büyük bir hızla yaşandığı günümüzde işletmeler için en önemli parametrelerden biri de insan kaynağı. İnsan kaynağını doğru seçen, yönlendirebilen ve motive eden işletmelerdeki verimlilik de artıyor.

Palmiye Dokuma İplik olarak üretim ayağının en önemli olgularından biri olan insan kaynağını doğru yönetebilmek bizim için çok önem verdiğimiz bir aşama. Bu doğrultuda personelimizi normal bir çalışandan ziyade iş dünyasındaki paydaşlarımız olarak görüyoruz.

Bu nedenle bir yandan çalışanlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilmeleri için gerekli çalışmaları yaparken, diğer yandan da onlara kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir çalışma ortamı hazırlıyoruz.

Şirketimizin belirlenen hedeflere daha hızlı ve doğru bir şekilde yol alabilmesi için de;

  • Misyon ve vizyonumuzu benimsemiş
  • Nitelikli ve verimli çalışmaya odaklı
  • Sektördeki yenilikleri takip eden
  • Eğitime açık
  • Takım çalışmasına yatkın
  • Sosyal ilişkilerde saygıyı ön planda tutabilen

kişilerle çalışmayı felsefemize uygun buluyoruz.